İstihdam

Güvenlik insanların, eşyaların, araçların, konutların, işyerlerinin, bilgilerin, faaliyetlerin, hizmetlerin yani sahip olduğumuz her şeyin tehlike ve tehditlerden uzak olması hali ile bunların huzur ve sağlık içinde bulunmasını tehdit eden, zarar veren, faaliyet ve işlevinden men eden her türlü cebir, şiddet, şantaj ve eylemi durdurmaya, caydırmaya veya etkisini en aza indirmeye yönelik plan, program ve prosedürlerle belirlenen etkinliklerdir.

Özel güvenlik hizmetleri 1980 yılına kadar artan terör, gasp, soygun, işyeri tahripleri, hırsızlık, sabotaj gibi suçlarla mücadelede Genel Kolluk teşkilatının yanında görev almak ve onun yardımcı olmak üzere özel güvenlik teşkilatlarının kurulması ihtiyacı doğması nedeniyle 1981 yılında 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ile görülmeye başlanmıştır.

2004 yılında Özel Güvenlik hizmetlerine dair 5188 sayılı kanun çıkartılmıştır. Yüksel Eğitim Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti.olarak bu doğrultuda eğitimli ve donanımlı bir şekilde projelerimize personel istihdamı sağlamak.